בלכתך, בשכבך ובקומך.

לימודי תורה על הדרך- חודש רביעי- שנת שבעים וארבע לקוממיות שהפכה לעצמאות.

בלכתך.. בקומך.. ובשכבך..

תחשבו על הנסיעה באוטובוס מבחינת "סאונד"..

הרדיו של הנהג.. לעתים מוסיקה.. לעתים תוכניות דיבורים שהוא שומע.. והאשה שלפניך מדברת בדיבורית עם הבת שלה.. וזה שמאחוריך מדבר עם חבר שלו..

ו"סליחה, אפשר לעבור".. ואדם שמבקש בקול גבוה מהנהג שיפתח את הדלת האחורית כי הוא רוצה לרדת. וכו'.

ועם כל ה"סאונד" הזה בת ישראל קוראת תהלים.. ובן ישראל קורא החפץ חיים..

וכן, לעתים ברקע אלטון ג'ון עם שירו על חברו דניאל.. ואתה מתפלל את תפילת הבוקר.

גם אם אציעה שאול- הינך.