הגיור לא יהודי והגר לא גר.

ברור לכל שגיורים הם גרים.

ברור שגיור הוא לא יורש נחלה בישראל.

הם אינם יהודים במובן של ירשוה וינחלוה.

גם מבחינת התפקדות בפיקודי ישראל, וגם מבחינת התפקדות לשבט כזה או אחר כולל שבט הלוי, גר לא יכול להיות גר בשבט הלוי ולא יכול להתפקד  ללויאים וכמובן שלא בהתפקדות כהנים.

גיור הוא גר הוא אזרח שווה שמקיים את חוקות ישראל.

בעת הזאת יש קבוצת בני אדם שהגדירו אותם גרים, גרים אלה שאינם מוסלמים, אינם מלים עצמים ולא מלים אותם.

אך זה לא התנאי היחיד למי הוא גר.

מועדי ישראל הם חוקה יש דינים לדבר.

קיום חוקת המדינה הוא אינו משוואה ישרה המעידה על קיום הגרים את חוקת תורת ישראל כתורתו ולא רק מבחינת ברית מילה, הגר השווה והבוחר להנהגת המדינה אינו מקיים את מועדי ישראל וחוקת ישראל ומשכך אינו נחשב לגר על פי תורת ישראל.

הוא לא מקיים את חוקת הגר על עצמו ומשכך ומשכך לא מקוים כגר.

ומשכך חוקת הגר לא מקויימת עליו.