ה- SAYING של אמאל מורקוס.

אחרי צפיה בתוכנית אודות אמאל מורקוס, אני מציעה לחשוב בענין ה- SAYING של אמאל מורקוס שהוא כמעט זהה לדורשים זכות שיבה לגרמניא או פולניא, גם יהודים טענו לאחר השואה גנבו לי את אדמתי  ודרשו בחזרה את האדמה, יש שדרשו את הנכסים וגם זכות שיבה בזכות אבותם שהיו דורות רבים בארופה כמו עמה של אמאל מורקוס בעת הזאת בארץ הזאת…

זכור כי גר היית בארץ מצרים.

מאוד חשוב לנהוג בעמה של אמאל מורקוס כמו שאנו רוצים שינהגו בבני ובנות עמינו שבחרו לגור בגולה גם בעת הזאת. הפוזיציא של בני ובנות עמינו בארצות הנכר, במיוחד בארצות שאינן כמו אמריקה שיש להם שפה משלהן כמייחד אותם כעם , עם שורשי למקום במקורו, כמו גרמניא, כמו אנגליא, כמו רוסיא וכמו פולניא ,הפוזיציא של גולים אלה בארצות אלה, היא אותה פוזיציא כמו של אמאל מורקוס בארץ הזאת, כולל התלונה על אנטישמיות.. סביר לחשוב שאמאל מזרע שם, גם הבעת שנאה לעמה של אמאל הוא סוג של אנטישמיות.