משל פרעה ויוסף.

אגב, תזכור שיוסף ופרעה, לא עוברים בישראל. בני ישראל אם יהיו ענודים, לא יעברו בישראל כמו יוסף. הבעלים והענודים שמושלים בקנין הבעלים … המשך לקרוא משל פרעה ויוסף.