נתראה פנים.

אָז שָׁלַח אֲמַצְיָה מַלְאָכִים אֶל יְהוֹאָשׁ בֶּן יְהוֹאָחָז בֶּן יֵהוּא מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר לְכָה נִתְרָאֶה פָנִים: פרשת- אמציהו:

נִתְרָאֶה פָנִים:

הבקשה היא להתראות פנים אל פנים,

במילה פגישה אין את תאור הדבר כמתאר את הפעולה בשפה העברית, צרוף המילים נתראה פנים הוא כקיצור לפעולה המבוקשת-

להתראות פנים אל פנים.

יש השמטת מילים כדי לשים את צרוף המילה במקום תאור הפועל.

כדי להסביר זאת, הכי נכון להמשיל הדבר לשמות שניתנו לאבותינו.

כמו משה רבנו שהשם שלו ניתן לו על פי בת פרעה כי היא משתה את משה מהמים לכן היא השימה לו את השם משה. בשמו יש תאור של פעולה שמקוצר למילה אחת במקרה זה לשם שקל לאמר אותו.

למילה פגישה אין  משמעות עברית כמתארת את הפעולה כמילה שנולדת מהדבר.

צרוף המילים, נתראה פנים הוא צירוף מילים קצר כדי לתאר את הדבר המבוקש במקרה זה, אך הוא על אותו רעיוניות של שימת השם בשפה עברית שיש משמעות לדבר. כשם תואר לפועל.

זה כמו ההבדלה בין קהל עם לציבור.

צרוף המילים קהל עם הוא הוא שם תואר לקבוצת אנשים גדולה בעלת מכנה משותף שמתכנסת או מכונסת. בעת הזאת המילה עם שונתה למילה ציבור שראש הממשלה שלכם מדבר אליכם הוא לא מדבר לקהל העם, הוא מדבר לציבור.

במילה ציבור אין כל קשר לדבר, היא מילה חדשה שהוצאה שלא על פי החוקיות הנלמדת בתורה להשים שמות ולא רק רק לבני אדם, לשים שמות לכל דבר.

אם המילה ציבור הומצאה בחוקיות הנלמדת מהתורה, אז מישהו מהאקדמיא שהמציא את המילה הזאת לועג לכם.

יען כי,

בעברית, בפרוק המילה להברות נראה שמישהו באקדמיא ללשון חושב שאתם: צי של בורים.

היה מישהו באקדמיא שהשמיד את המילה קוממיות ושם במקומה את המילה עצמאות.

ומה אני אומרת,

אם נחזיר את המילה קוממיות יקרע הקשר בין גן העצמאות לישראל.

.