בֵּיתֶךָ וּשְׁעָרֶיךָ.

ברור לכל שכלבים שמשתינים על עצים, הם פוגעים בעצים. ניתן לראות את התבלות הברזל כשכלבים משתינים על עמודי חשמל ותאורה. אני חושבת שזה לא נעים לראות שתן על מזוזות הבתים ועל קירות ברחוב.  הצעתי להחיל חוק כמו עם הצואה ברחוב, שבעל כלב ישלם כסף באם כלבו ישתין על עצים, עמודי ברזל וכניסות לבתים.

כמו עם הצואה שכל בעל כלב אוסף עם שקית את צואת כלבו, ניתן יהיה להחיל בחוק את האפשרות שבעלי כלבים ילכו גם עם דלי ומים וישטפו את השתן של הכלבים שלהם לאחר שהשתינו על עצים, קירות בתים, כניסות לבתים ועמודי חשמל.

אני טוענת שקיימת סכנה עם עמודי החשמל, ראיתי התבלות ברזל עד כדי חור בעמוד, ואם יפול העמוד על בן אדם יש התכנות גבוהה שהוא ימות. חשוב שכמו שהעיריא ממספרת עצים בעיר כדי לבחון בדרך מסודרת את תולדות העץ, שהעריא תעשה בדיקת בטיחות של כל עמודי החשמל בעיר. 

הרבה פעמים בגינות של העיר שילדים משחקים בהם, באים בעלי כלבים עם כלביהם שמשתינים ומחרבנים בגינה, אני טוענת שזה לא נעים לילדים להתלכלך בצואת כלבים. לכן אני מציעה לעשות גינות לכלבים, יש בחולון כמה גינות עם עצי תמר שאין בהן צל, הגינות האלה יכולות להתאים לעשות מהן גינות לכלבים. אפשר לגדר אותן ובעלי כלבים יוכלו לבוא עם כלביהם שיוכלו לרוץ שם חופשי ולא להיות קשורים בעת הטיול היומי, הדבר יעשה טוב גם לנפש הבהמה שגם שהיא יוצאת מהכלא הביתי שלה היא קשורה בחבל. 

*אחרי כתיבת דברים אלה נודע לי שיש גינה בחולון המיועדת לכלבים ולמרות זאת, כפי הנראה, הרבה בעלי כלבים מעדיפים את הגינות העירוניות במיועדות לבני אדם.