גשר.

לקראת סוף רחוב ירושלים, יש את מתחם חצרות יפו ומתחם נוגה שמסתיים בתאטרון גשר.

לחנויות בסמוך לתאטרון גשר אין כניסה מרחוב ירושלים. היא הכניסה היא מהמתחם.

זאת אומרת שהחנויות לא פונות לרחוב, למרות שברור שיש התכנות גבוהה שאם היו פונות גם לרחוב ירושלים, אז יש מצב שהדבר היה מגדיל מכירות.

מתחקור קטן שעשיתי תושבי העיר יפו הערבים לא נוטים לקנות מחנויות המתחם וגם לא נוהגים לסעוד שם או לשתות איזה קפה קטן..

אין גשר בין תושבי חצרות יפו לתושבי יפו.