דין וחשבון שכר העוני ה"אלטרנטיבי".

סימוכין:

mida.org.il/2017/09/27

www.cbs.gov

www.cbs.gov.

אני טוענת שצריך לבודד את שני העשירונים הגבוהים ביותר מהמדידה. אני טוענת שצריך להוסיף למדידה ממוצע משיכת רווחים של בעלי חברות כי גם רווח הוא שכר. אני טוענת שאסור ששכר (שכר חודשי ועוד רווחים שנתיים) הבעלים יהיה גבוה מעשרים אחוז מעוגת הרווחים לפני חלוקת שכר השכירים. משמע הרווחים יחושבו ללא מרכיב השכר לשכירים ולאחר מכן לחלק שמונים אחוז לשכירים ואת העשרים הנותרים יקבלו בעלי החברה. וזאת לפני תשלומי מיסים. לאחר חלוקת הרווחים השכירים ובעלי החברה ישלמו מס אחיד, כל איש ואשה על פי שכרם. כדי למנוע שכר בכירים שכירים גבוה מידי יש לקבוע כמעקה, שכר מינימום של עשרת אלפים שקל לצורך חלוקת שכר השכירים.

פרשת ויסע ישראל- לימודים בשנת השבעים לקוממיות העם היהודי בארץ ישראל.

.