היום שאחרי ביבי.

בואו נחשוב על היום שאחרי ביבי.

ברור לכולנו, שגדעון סער, לא יכול להיות האדם שירעה את הצאן שרעה ביבי.

ברור לכולנו שגם יאיר לפיד לא ירעה את הצאן הזה.

ברור לכולנו שגם גנץ לא ירעה את הצאן הזה.

ברור שגם בנט לא נכון ולא יהיה נכון לרעות את הצאן הזה.

בואו נחשוב על הצאן של ביבי ביום שאחרי, כצאן שאין לו רועה.

ומה אני אומרת, יש מצב שיבוא רועה שלא מהכיוון של ביבי, גדעון סער, לפיד וגנץ ובנט,

שתבינו נכון אני רואה את ביבי סער לפיד וגנץ ובנט ומירב מיכאלי באותו כיוון אינטרסים.

ושיבוא רועה שלא מהכיוון של אלה שיראה את אלה , יש מצב שהוא יפנה את אלה נגד אלה.

ארתור היה אומר לך- שלוף את כחלון.