המשותף בין הפלסטינאים לתושבי גבעת עמל ותושבי גבעת ליפתא .

אגב,

חשבתם על כך שיש משותף לתושבי גבעת עמל וליפתא ולפלסטינאים. גם לתושבי גבעת עמל הוצע לפנות את האדמה תמורת כסף, גם תושבי גבעת עמל לא הסכימו. את תושבי גבעת עמל אנסו לצאת מהאדמה. את הפלסטינאים יותר קשה להוציא, אם הם יוציאו את הפלסטינאים בדרך שהם הוציאו את גבעת עמל, ההנהגה הפלסטינאית תשלח לפוצץ את המתנחלים שהתנחלו על אדמתם. ההנהגה האשכנזית לא תפוצץ את הפולשים הבבליים שהרחיבו את שכונת בבל.

ולאשכנזים אני אומרת העובדה שאתם רוצים את ציון לא אומרת שאתם יהודים. הדרישה העקשת של ההומאים של מוטי אלון להחזיק בירושלים היא מסכת יהודי שזרע עשיו שם על עצמו, הקיצוניות היא כדי לייצר אמינות. העובדה שהאשכנזים וצאן מרעיתם צועקים מוות לערבים ודורשים את ירושלים לא מייצרת את המשוואה שהם יהודים.

יש מצב שגנדי היה הודי שהגיע לארופה כעובד זר.

נקודה למחשבה.

ידוע לכל ששרה נבנתה מהגר אם ישמעאל.

מתוך המקום הזה תשבו שוב על היחס שלכם לישמעאל ששרה נבנתה מאמו.

להגר יש חלק חשוב בבניית ישראל.

.

אני טוענת שהמוסלמים צריכים לאמר לעולם שהם לא מוכנים לאשר את משילות היישות האשכנזים על ירושלים, וזאת יען כי היישות האשכנזית מטמאת את ירושלים וממושליהם יש גם אנשי תועבה שעל פי דין תורה יש להורגם והם תועבה לירושלים.

מנהיג מוסלמי שיאשר את משילות היישות האשכנזית בירושלים יחטיא את עמו.

.

ובבקשה מוסלמים לא לצעוק מוות ליהודים- מעתה תגידו – מוות לאשכנזים, מוות למוטי אלון.

כהנא לא חי- כהנא מת.

ותודה למוסלמי שהרג את גנדי האשכנזי. שיש מצב שהוא היה הודי.

.