התאמה- עובדי קבלן.

.

בעמידר העובדים עובדים עם חולצות עם סמל עמידר עליהן.

יש עובדים שבחולצות שלהם יש סמל אחד של עמידר מצד ימין ויש עובדים שיש להם שני סמלים, האחד של עמידר והשני בצד שמאל עם הכיתוב- התאמה.

.

מבחינת עובדי שכר מינימום אין הבדל בין עובד הקבלן לבין עובד עמידר. שני העובדים מקבלים בערך את אותו השכר. קל למדינה לפטר עובד קבלן ללא תנאי העסקה של עובד ישיר קבוע.

זאת אומרת שההנהגה  למעשה היא זאת שמחלישה את כח העובד באמצעות העסקתו שלא כעובד מדינה דרך קבלן כח אדם.

ברור שהמוטב הוא קבלן כח האדם שזאת דרך פרנסתו.

.