מחשבה לפני יום הזכרון.

מחשבה לפני יום הזכרון.

.

מתוכנית שנערכה בעת ששכר המינימום היה 4300 שקל.

.
.
.

.