שכר.

 

*שנת 2017- לפי הספורות הנוצריות.

בפעם קודמת שבדקתי, בשבדיא נדרש כ- 30 משכורות ממוצעות לקנות דירה ממוצעת ובגרמניא 50.

שכר כיוונים כללים:

אפשר ללמוד- שמחמישה עשירונים (מחצית מהעובדים) אפשר **להעריך שכ- 1.5 מליון עובדים מרויחים כ- 6800 שקל ומטה.

אפשר ללמוד- שמארבעה עשירונים אפשר להעריך שכ-1.2 מליון עובדים מרויחים משכורת מינימום ומטה.

אפשר ללמוד שהמשק לא מצליח לספק לשלושה עשירונים משרה מלאה וזאת גם אבטלה שצריך לחשב.

ההכנסה המדווחת- ברוטו.

**יכול להיות שבגבול העליון יש 2 עובדים שמרויחים 7452 שקל והם נכנסו לגבול העליון של עשירונים אלה.

.

אפשר ללמוד שההכנסה של  כמחצית ממשקי הבית בישראל  (כ- מליון ומאתיים משפחות) מתקיימות משכר עבודה של כ- עשרת אלפים שקל ומטה.

אפשר ללמוד שארבעה עשירונים ממשקי הבית  כ- מליון משפחות מתקיימות משכר עבודה של כ- 7500 שקל ומטה.

(למליון המשפחות האלה יש הכנסה כוללת גם זו שלא מעבודה של כעשתי עשר אלף שקל (בשפה המדוברת כ אחד עשר אלף שקל) כנראה עזרה מהמשפחה- וגם זה לא משהו בלשון המעטה.

ותזכרו שהכל ברוטו.

מה שהצלחתי למצוא אצל הלמ"ס בתחום של מעמד כלכלי הוא הדוח משנת 2017 לפי הספורות הנוצריות.

גם אם תוסיפו אלף שקל להכנסות משק הבית 2019 לפי הספורות הנוצריות, לא משהו בלשון המעטה.

אני טוענת שצריך לחוקק חוק להצמדת השכר לעליית יוקר המחיה גם את עליית מחירי הדירות. לא יתכן שהשכר לא יוצמד לעליית יוקר המחיה.

המשל הנכון הוא אקירוב:

אקירוב שמעלה את מחירי הדירות שהוא מוכר, צריך להעלות את שכר עובדיו בהתאם. הבועה יצרה ריווחי יתר לאקירוב ואקירוב מוכר יקר יותר לעובדים ולא מעלה את שכרם בהתאם לעליית מחירי הדירות.

העובדים של המשק הם אלה שצורכים מהמשק.

שלא כמו העובדים הזרים ששולחים את הכסף למשפחותיהם בחו"ל לצריכה בחו"ל.

.

שאתה מביא עובדים זרים לעבוד בעיירות "מרוחקות" עם מצוקת עבודה, כמו ערד, אילת, קרית גת, קרית מלאכי, אתה משמר את מצוקת מציאת עבודה במקומות אלה.

עסקים במקומות אלה מקבלים הטבות והקלות בגלל נכונות להקים מפעלים בגלל מצוקת מקורות פרנסה וכדי שלא תהיה מצוקת פרנסה לאזרחי ישראל ששרתו בצבא באזורים אלה, אם העסקים האלה נותנים פרנסה לעובדים זרים מדוע העם היהודי והגר התושב עימנו צריכים להקל על מפעלים אלה, מדוע עם ישראל והגר התושב עימנו צריכים לתת  מענקי מדען מכספי המיסים שמשלמים העם היהודי והגר התושב עימנו. עדיף לתת את הכסף לתושבי עיירות אלה שלא מצאו מקום עבודה כי עובד זר מאייש את המשרה ובגלל שעובד הזר מאייש את המשרה למשוחרר מהצבא אין עבודה. עדיף עם הכסף הזה לעזור לאנשים שלנו ולא לאנשים שמעסיקים אנשים לא משלנו.

אני טוענת ששר הכלכלה, צריך לחוקק חוק, שעסק שמעסיק עובדים זרים לא יקבל כל הקלה , לא במס לא במענקים וכו'. אני טוענת ששר הכלכלה צריך לחוקק את אותו חוק גם ביחס להעסקת עובדי קבלן.

.