תעודת יושר.

די מעניין שהפושע האשכנזי ורמוס שהריץ מניות בבורסה, לא נדרש להציג תעודת יושר בעת קבלת רשיון עסק למסחר בבורסה שהקים לאחר פרשת פסגות. הוא גם לא ישב בכלא, הוא שילם מהכספים שפסגות עשתה מההרצה כופר 500 אלף לאחר שקיבל בעבור פועלו למען בעלי פסגות -70 מליון פיצויים.

אני טוענת שהפיצויים שקיבל ורמוס הם הוכרת תודה שהוא ושמו עמדו למשפט ולא בעלי פסגות.

"שוא חומה אצור לך"- אלתרמן.

כדי שתבינו עד כמה הפשע של ורמוס גדול, כעשר חברות שולטות על מחזור הבורסה. פסגות אייפקס מאנגליא היא חלק מהחברות האלה.

עבריינים קלאסים.

.