PROGRESIVE ולא REGRESIVE.

לפני המגפה צבא ההומואים של אביב כוכבי התגרה בחמאס ובחיזבאללה דרך סוריא.

ללא המגפה ברור לכולנו מנסיון של עיתות קודמות לזאת שהיתה התכנות גדולה למלחמה.

למגפה זאת יש את מצב המלחמה מבחינת המשק ומבינת שהילדים והאמהות בבית.

ברור לכל שלא נכון לעשירי המלחמה לנסות לפתוח במלחמה לאחר המגפה.

החמאס וחיזבאללה הוכיחו עמידות לאורך זמן גם בפעולות כתישה.

במלחמת צוק איתן חמאס עמד איתן במשך 50 יום והמלחמה לא נסתיימה בהכרעת הצבא את החמאס.

אותו הדבר עם החיזבאללה בעת מלחמת לבנון השנית.

בשני המקרים הפגיעה בעורף מבחינת הרוגים בעורף היתה גדולה ממלחמות קודמות להם וכמובן השבתת המשק.

התעשיא בישראל לא תוכל לעמוד איתן במלחמה לאחר המגפה במצב מלחמה .

חשוב שתדעו.

החמאס וחיזבאללה יודעים זאת ומבחינה כלכלית להם אין מה להפסיד.

עזרה מישראל לרשות הפלסטינאית כמו-, מזון תרופות עבודה פרנסה, תדכא את הרצון למלחמה מצד הפלסטינאים.

לגבי לבנון- חיזבאללה- סוריא.

רק הצעת שלום תוכל לעזור.

שלום יפחית את הנזק הכלכלי לאחר המגפה. לזוכרים את ימי רבין מבחינת שלום וכלכלה ברור הדבר ש"השלום נותן פתח לכלכלה מתקדמת"  יצחק רבין.

ההבדל ביננו לבין החבר'ה של בנט ומוטי אלון הוא-

שאנחנו רוצים PROGRESIVE  והם רוצים REGRESIVE על כל מה שמשתמע מכך.

ואם אתם אוהבים REGRESIVE בסטייל של שר המשפטים, אז תעשו REGESIVE מירושלים..

.