REMEMBERING.

תזכרו מה בורוביץ עשה לכם לפני שאתם מסכימים לעזור ולהמשיך לשלוט באל על.אני אומרת זה זמן מצויין לחלץ את עובדי אל על, להחזיר את חברות התעופה לשליטת העם, שהעם יקנה את אל על ותעסיק את העובדים בדרך הגונה.

.

.

חשוב לזכור ולשמור, שהטייקונים לא ישתמשו בכספי הפנסיות לחלץ עסקים כמו אל על שנפלו. כל עסק כזה שנקלע לקשיים יש להלאימו. ואם המדינה תעמיד הלוואה לטייקון יש לעשות בתמורה למניות מהחברה על פי שווי החברה – היום.

כספי הפנסיות לא נועדו לחלץ עסקים שנפלו ולא אמורים לשמש לצורך הרצה \ניפוח מחזור בורסאי בעת הזאת.

מבחינתי בורוביץ’ ושקדי הם עוכרי וצוררי ישראל.

ושוב אני אומרת, תזכרו ואל תשכחו את גל בק.

יש מצב שפלטי בכלל היתה על אקסטה ולא על אלכוהול..

אתם צריכים להבין. הכח של הבהמות הוא בכסף. בכסף הם משחדים, שרים, שוטרים, אנשי צבא, ילדיהם קונים שמירות בצבא מילדי עניים.. הם משתלטים על האדמות ובתים ומעלים את שכר הדירה ואת מחירי הדירות, תוך שהחלשת העמים מקיימת את החוזקה שלהם

הקורונה היא מצויינת להפיל את הכח הכלכלי  שהאנשים האלה שנוהגים כבהמות עם הכח הזה. חשוב מאוד שהם יאבדו את הכח הזה, למען ילדכם…

ותזכרו תמיד הכל לטובה, אין רע יורד משמיים.

בדיוק כמו ששואת פרעה היתה- לטובה…

הקורונה היא כמו מכת ארבה שמחסל את כל היבולים… וזאת היתה רק מכה אחת… קיבל עוד מכות פרעה והיום אנחנו שמחים על כך…

תראה, אני מרוצה, בסרט הקודם אשכנז החיל את הגוג ומגוג. מראותי בעת הזאת, גם חורבן כלכלי יכול להיות משול לגוג ומגוג. כמו שהאופציא שחיזבאללה שולח טיל לאסדות הגז היא כגוג ומגוג של תשובה כחרב עולמו במגרש שלו.